pavar


pavar
pava paver

Diccionari Personau e Evolutiu. 2015.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Pavar — Die Paramara (auch: Pavar) waren eine indische Dynastie des Mittelalters (8. 14.Jh.). Geschichte Sie gehörten ursprünglich zum Gurjara Stamm (der Thar Wüste) und wurden in der Feuerreinigungszeremonie am Berg Abu (ca. 747) zusammen mit den… …   Deutsch Wikipedia

  • pavargti — pavar̃gti, sta (pàvargsta Rod), o K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; SD192,115, H, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, Ak, M, L 1. intr. LzŽ netekti jėgų, pailsti: Perdien sodinom bulbas, tai pavar̃gę kap autakojai Dsm. Lietus, griausmas – burnosą užsiskleidęs i kenti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavardyti — pavar̃dyti 1. žr. įvardyti 1: Mamos pavar̃dyta, tai jis tep irgi vadina Graž. Kiti (daiktovardžiai) maloniems, patogiems daiktams pavardyti A.Baran. Ir išmokstame pavardyti kiekvieną augmenį, kurį tik atrandame Vd. 2. tr. paaiškinti, pasakyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarvinti — pavar̃vinti NdŽ; Ser caus. pavarvėti 1: Pavar̃vino lašus į akis tris dienas – ir akys daba sveikos Vkš. ◊ ãšaras pavar̃vinti paverkti, paverkšlenti: Úaras pavar̃vina – gauna iš tėvo rublį kokį Krš. nosį (seilę) pavar̃vinti NdŽ paspoksoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavargėlis — pavar̃gėlis, ė smob. (1) K, pãvargėlis (1); R32 1. nuo stichinės nelaimės nukentėjęs, netekęs turto žmogus: Brolel, pas tavęs pavar̃gėliais atvažiavau, ar priimsi? Užv. Krušai javus pamušus ar ugnelei aplankius tujau visi susimeta ir pavargėlį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarpiuo — pavar̃piuo (ž.) adv. 1. žr. pavarpiui: Dėk pėdus pavar̃piuo [kluone] Sd. 2. Šts varpomis žemyn (apie šiaudus): Pavar̃piuo klotas stogas nedailus, žemražiuo – puikus Ggr. Skleistinis stogas pavarpiuo stiegtas, t. y. žemvarpiuo J. 3. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavargėlis — pavar̃gėlis, pavar̃gėlė dkt. Atė̃jo pavar̃gėlis, tai sùšelpiau tuõ, ką turėjau …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavargėlė — pavar̃gėlis, pavar̃gėlė dkt. Atė̃jo pavar̃gėlis, tai sùšelpiau tuõ, ką turėjau …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavardinti — pavar̃dinti vksm. Pavar̃dino kẽletą pavyzdžių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavartymas — pavar̃tymas dkt. Akių̃ pavar̃tymai, pasimáivymai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.