bravar


bravar
brava braver; narguer

Diccionari Personau e Evolutiu. 2015.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • bravar — bràvār m <G bravára> DEFINICIJA arh. 1. onaj koji čuva ovce; ovčar 2. nadglednik više stada ovaca (u srednjem vijeku) ETIMOLOGIJA vidi brav …   Hrvatski jezični portal

  • bravar — brȁvār m DEFINICIJA 1. doslovno onaj koji izrađuje brave 2. pov. zanatlija šire metalske struke ETIMOLOGIJA vidi brava …   Hrvatski jezični portal

  • bravàrija — bravàrija1 ž 1. {{001f}}bravarski zanat, obrt; bravarstvo 2. {{001f}}bravarska radionica 3. {{001f}}ukupnost predmeta koje izrađuje ili postavlja bravar bravàrija2 ž arh. pašnjak na kojem pasu ovce …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šlȍser — m reg. bravar ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špengler — špȅngler m DEFINICIJA reg. 1. pov. bravar i limar kao jedan obrt (u Dalmaciji »građevinski limar«) 2. pejor. onaj koji se bavi nekim bučnim obrtom obrađivanja metala; onaj koji zabija, nabija, lupa itd. ETIMOLOGIJA austr.njem. Spengler ≃ Spange,… …   Hrvatski jezični portal

  • špoljar — špȍljār m DEFINICIJA reg. zast. obrtnik šire metalske struke, onaj koji izrađuje brave; bravar ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Špȍlār (Pregrada), Špòlarić (Osijek), Špȍler (Požega, Karlovac, I Slavonija), Špȍljār (1830, Zagreb, Zagorje,… …   Hrvatski jezični portal

  • šloser — šlȍser m DEFINICIJA reg. bravar ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Šlȍsar (Opatija, Rijeka, Samobor), Šlȍsel (Ozalj, Karlovac, Zagreb), Šlȍser (Slavonski Brod, I Slavonija) ETIMOLOGIJA njem. Schlosser ≃ Schloss: brava …   Hrvatski jezični portal

  • strojobravar — strojobràvār m DEFINICIJA onaj koji obavlja bravarske poslove uz upotrebu stroja ETIMOLOGIJA v. stroj + v. brava, bravar …   Hrvatski jezični portal

  • ključar — kljùčār m <G ključára, V kljȕčāru, N mn ključári> DEFINICIJA 1. onaj koji čuva, ima ključeve 2. onaj koji se bavi izradom/popravkom ključeva; bravar ETIMOLOGIJA vidi ključ …   Hrvatski jezični portal

  • brava — bràva ž <G mn brȃvā> DEFINICIJA metalna naprava za zatvaranje vrata ključem ili šifrom [obiti bravu razvaliti bravu i provaliti] FRAZEOLOGIJA s druge strane (onkraj) brave (u šali) u zatvoru, onkraj brave ONOMASTIKA Brȁvār (150, Pazin,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.